Atuty

  • tematyka zajęć dostosowana do wieku dzieci, zgodna z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem MEN w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
  • tradycyjne zajęcia przeplatane projekcjami multimedialnymi w specjalnie przygotowanej sali projekcyjnej, do każdego z realizowanych scenariuszy zajęć karty pracy dla dzieci
  • bezpieczeństwo – zajęcia odbywają się na działce o powierzchni ponad 6000 m2
  • teren czysty ekologicznie – warsztaty odbywają się na terenie obszaru Natura 2000 – dolina dolnego Bugu
  • meble (stoły, ławy) i zaplecze sanitarne dostosowane do dzieci w wieku 6 – 9 lat
  • w gospodarstwie przyjmowana jest tylko jedna grupa dziennie – maksymalnie 50 dzieci