< >

Warsztaty ekologiczno-przyrodnicze dla dzieci

Warsztaty ekologiczno-przyrodnicze dla dzieci

Atuty

Program warsztatów specjalnie przygotowany dla dzieci w wieku do lat 9.

Lokalizacja

Czarnów nad Bugiem – około 35 kilometrów od Warszawy.
Obszar chronionego krajobrazu Natura 2000